TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Snaga kamina (kW)21
Sadržaj vode u kaminu (lit)25
Potrebna promaja (Pa)10
Faza paljenja (W)450
Faza rada (W)50
Priključni napon (V)230
Frekvencija (Hz)50
Masa kamina (kg)220
Maksimalni radni pritisak (bar)2,5
Prečnik dimovodne cevi (mm)120
Širina (mm)539
Visina (mm)1214 (1302)
Dubina (mm)699 (773)
Odlazni vod (Col)1"
Povratni vod (Col)1"
Kapacitet spremišta za pelet (kg)40