TIP KOTLA
TEHNIČKI PODACI ABC 26 ABC 32 ABC 40
Snaga (kW) 26 32 40
Kol.vode (l) 107 121 136
Masa (kg) 391 409 437
a (mm) 570 605 670
b (col) R5/4 R5/4 R5/4
c (mm) ø180 ø180 ø180
d1 (mm) 1155 1155 1155
d2 (mm) 440 440 440
l1 (mm) 1030 1030 1030
l2 (mm) 1265 1265 1265
h1 (mm) 1250 1250 1250
h2 (mm) 930 930 930
Potrebna promaja (Pa) 22 26 30

*Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suvim ugljem donje toplotne moći Hd ≥12500 Kj/kg i granulacije kocka ≥ 30mm. Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskorišćenja.