TIP KOTLA
TEHNIČKI PODACI *ABC 26 ABC 33 ABC 40 ABC 55 ABC 65 ABC 75 ABC 100 ABC 130
Snaga (kW) 26 33 40 55 65 75 100 130
Kol.vode (l) 59 68 84 93 108 120 145 188
Masa (kg) 241 254 305 325 369 414 489 550
a (mm) 595 595 605 605 680 710 745 800
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R6/4 R2 R2
c (mm) ø160 ø160 ø160 ø180 ø180 ø180 ø200 ø200
d1 (mm) 985 985 1110 1190 1220 1310 1455 1480
d2 (mm) 350 350 365 390 390 390 395 400
l1 (mm) 690 690 780 818 828 881 885 985
l2 (mm) 975 975 1055 1055 1095 1140 1140 1255
h1 (mm) 1060 1060 1190 1275 1280 1380 1525 1545
h2 (mm) 820 820 940 1005 1045 1110 1275 1290
Potrebna promaja (Pa) 22 22 24 26 27 29 33 35

* Ovaj tip kotla ne poseduje prednji tunel
* Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suvim ugljem donje toplotne moći Hd ≥12500 Kj/kg I granulacije kocka ≥ 30mm. Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskorišćenja.