TEHNIČKE KARAKTERISTIKEDuo 35Duo 50
Težina (kg)2329
Visina (mm)325325
Širina (mm)305305
Dužina (mm)580620
Snaga gorionika (kW)5-3515-50
Otvor gorionika (mm)130x210180x210
Grejač (W)700700
Motor reduktora (W)180180
Ventilator (W)4892
Napajanje (vol-Hz)220/230vol-50 Hz220/230vol-50 Hz
Karakteristike peleta
Toplotna snaga (kWh/kg)4,5-54,5-5
Dužina (mm)3030
Prečnik (mm)66
Vlažnost (%)6,66,6
Pepeo (%)11
Specifična težina (kg/dm3)1,01,0
Spremište za pelet
Kapacitet (l)300300
Širina (mm)525525
Visina (mm)13951395
Dužina (mm)650650