TIP KOTLA
TEHNIČKI PODACI ABC 25 ABC 30 ABC 35 ABC 40 ABC 50 ABC 60 ABC 80 ABC 100
Snaga (kW) 25 30 35 40 50 60 80 100
Kol.vode (l) 53 66 69 72 87 97 120 137
Masa (kg) 196 229 235 237 279 309 341 408
a (mm) 600 605 605 605 680 710 750 805
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R2 R2
c (mm) ø160 ø160 ø160 ø160 ø180 ø180 ø180 ø200
d1 (mm) 885 985 1025 1065 1070 1175 1320 1320
d2 (mm) 240 240 240 240 250 265 285 285
l1 (mm) 573 655 655 655 697 690 761 845
l2 (mm) 880 970 970 970 1010 1015 1040 1150
h1 (mm) 985 1090 1130 1170 1175 1280 1435 1435
h2 (mm) 755 860 890 930 940 1020 1165 1165
Potrebna promaja (Pa) 15 16 18 20 22 24 27 30

* Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suvim ugljem donje toplotne moći Hd ≥12500 Kj/kg i granulacije kocka ≥ 30mm. Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskorišćenja.