TIP KOTLA
TEHNIČKI PODACI *ABC 26 ABC 33 ABC 40 ABC 55 ABC 65 ABC 75 ABC 100 ABC 130
Snaga (kW) 26 33 40 55 65 75 100 130
Kol.vode (l) 59 68 84 93 108 120 145 188
Masa (kg) 228 240 287 292 342 385 460 520
a (mm) 595 595 605 605 680 710 745 800
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R6/4 R2 R2
c (mm) ø160 ø160 ø160 ø180 ø180 ø180 ø200 ø200
d1 (mm) 895 895 1020 1085 1115 1205 1365 1375
d2 (mm) 255 255 270 285 290 290 305 315
l1 (mm) 690 690 780 818 828 881 885 985
l2 (mm) 975 975 1055 1055 1095 1140 1140 1255
h1 (mm) 960 960 1090 1175 1180 1285 1430 1445
h2 (mm) 735 735 850 905 935 1015 1175 1190
Potrebna promaja (Pa) 22 22 24 26 27 29 33 35

* Ovaj tip kotla ne poseduje prednji tunel
* Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suvim ugljem donje toplotne moći Hd ≥12500 Kj/kg i granulacije kocka ≥ 30mm. Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskorišćenja.