ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑSTANDARDMAX
Βαθμός εκμετάλλευσης (%)80,7
Πλάτος (mm)10001070
Ύψος (mm)850850
Βάθος (mm)565565
Βάρος (kg)220230
Φούρνος διαστάσεις
Πλάτος (mm)350420
Ύψος (mm)230230
Βάθος (mm)410410
Σωλήνα εξόδου (Col)1”
Σωλήνα επιστροφής (Col)1”
Σωλήνα ασφαλείας (Col)1/2”
Τεχνικός σύνδεσμος (Col)1/2”
Διάμετρος καπνοδόχου (mm)145
Συνολική θερμική ισχύς (kW)κάρβουνο-29 / charcoal-25
Ισχύς μεταφερόμενη με νερό (kW)κάρβουνο-26 / charcoal-22
Ισχύς μεταφερόμενη με ακτινοβολία(kW)κάρβουνο-3 / charcoal-3
Απαραίτητη εισροή αέρα (Pa)20
Ποσότητα νερού στο σύστημα (Lit)32
Μέγιστη λειτουργική θερμοκρασία (°C)90
Μέγιστη λειτουργική ισχύς (bar)2,5