LLOJI I BOJLERIT
TË DHËNAT TEKNIKE ABC 25 ABC 30 ABC 35 ABC 40 ABC 50 ABC 60 ABC 80 ABC 100
Fuqia (kW) 25 30 35 40 50 60 80 100
Sasia e ujit (l) 53 66 69 72 87 97 120 137
Pesha (kg) 214 248 253 256 300 331 379 453
a (mm) 600 605 605 605 680 710 750 805
b (col) R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R5/4 R6/4 R2 R2
c (mm) ø160 ø160 ø160 ø160 ø180 ø180 ø180 ø200
d1 (mm) 985 1090 1120 1165 1175 1280 1425 1425
d2 (mm) 340 340 340 345 350 370 390 390
l1 (mm) 570 655 655 655 690 690 761 845
l2 (mm) 880 970 970 970 1010 1015 1040 1150
h1 (mm) 1090 1190 1225 1270 1275 1380 1530 1530
h2 (mm) 850 945 1005 1030 1030 1145 1280 1280
Rryma e nevojshme e ajrit (Pa) 15 16 18 20 22 24 27 30

* Për të arritur fuqinë nominale e bojlerit duhet të përdoret thëngjill i thatë me një fuqi termike minimale prej Hd 12500 Kj/kg dhe një granulim prej 30mm. Ndryshimi i lëndës djegëse kushtëzon ndryshimin e fuqisë së bojlerit, si edhe të nivelit të shfrytëzimit.