ABC PROIZVOD

Societatea ABC PROIZVOD a fost înfiinţată în anul 1990. Fondatorul societăţii este d-ul Zoran Žunić, economist licenţiat, care şi în prezent este unicul proprietar al societăţii. Societatea, prin dezvoltarea treptată și investiții constante, a evoluat de la o societate de comerţ la companie industrială de proporţii. Sediul societăţii este la Užice în Serbia de Vest la 200km de Belgrad.

În prezent, producția se desfăşoară în hale industriale moderne cu o suprafaţă de aproximativ 5000m2. În procesul de producție sunt utilizate cele mai moderne echipamente ale producătorilor mondiali de renume (tăierea metalelor cu laser, sudura robotizată, etc.) şi materiale celor mai cunoscute companii europene, în contextul unei organizări eficiente confirmate de licenţele corespunzătoare. În 2007, întreprinderea a introdus sistemul de administrare a calităţii SRPS ISO 9001/2008, care este menţinut şi dezvoltat. În 2013 au fost introduse încă două standarde: SRPS OHSAS 18001/2008 şi SRPS ISO 14001/2005. În acest fel, întreprinderea are un SISTEM INTEGRAT DE ADMINISTRARE A CALITĂŢII, acreditat de o autoritate străină de acreditare.

Compania noastra este dedicată maxim doleanţelor clienților săi și calităţii produselor pentru care oferă o garanție de cinci ani. Produsele sunt prezente, pe lângă piaţa ex-Iugoslaviei, din Slovenia până în Macedonia, şi pe piațele din Grecia, România, Suedia și Irlanda. Compania, în comparaţie cu giganţii de la nivel mondial, este o companie mică, dar cu cei 50 de angajaţi profesionişti și motivaţi și cu cea mai avansată tehnologie, este foarte eficientă și flexibilă, capabilă să satisfacă dorinţele celor mai pretenţioşi clienţi. Dezvoltarea fiecărui nou produs este realizată cu o mare responsabilitate, dragoste de muncă și angajamentul celor mai buni experţi ai companiei, dar și al altor persoane care cu cunoştinţele lor îşi aduc aportul la dezvoltarea unor serii de domenii.