KONTAKT

Selia e ndërmarrjes ndodhet në Uzhice, në Serbinë perëndimore, 200km nga Beogradi.

Miloša Obrenovića 2
SRB-31000 Užice

+381 (0) 31 514 501
+381 (0) 31 514 502

office@abcproizvod.rs