CLASSIC

classic
classic scheme

zona e ujit

rryma e gazrave të shkarkimit

shtresa izoluese

1.Dera e sipërme
2.Dera e poshtme
3.Dera e djegësit
4.Kapaku i vrimës për rrymën dytësore të ajrit
5.Pjesa lidhëse e rregulluesit të rrymës së ajrit R 3/4”
6.Pjesa lidhëse e tubit për kthimin e ujit
7.Pjesa lidhëse e tubit për shpërndarjen e ujit
7-1.Pjesa lidhëse për shkëmbyesin e nxehtësisë

8.Tubi për shkarkimin e tymit
9.Vrima e pastrimit dhe vrima e djegësit për gazin
10.Vrima e pastrimit nga ana e pasmë
11.Tundës shkrumbi
12.Dera e dhomës së shkrumbit
13.Dhoma e shkrumbit
14.Pjesa lidhëse për mbushje dhe zbrazje R 1/2”